Forretningsbetingelser

 Indhold       

 1. Generelle oplysninger
 2. Betaling
 3. Levering
 4. Fortrydelsesret
 5. Billetten
 6. Refundering
 7. Aflysning
 8. Reklamation
 9. Klageadgang
 10. Gebyrer
 11. Forholdet mellem billetkøberen (kunden), arrangøren og BilletExpressen ApS
 12. Behandling af personoplysninger
 13. Partnerrelationer og links

 

1. Generelle oplysninger

BilletExpressen ApS
CVR 32933440
Etableret 2010
Hollænderdybet 1
2300 København S
E-mail: support@billetexpressen.dk

http://billetexpressen.dk er formidler af salg af billetter.

 

2. Betaling

BilletExpressen modtager betaling via følgende dansk udstedte betalings- og kreditkort: (Kortgebyrer gældende marts 2015 er angivet i parentes)

 • Dankort – (1,39 DKK pr. transaktion)
 • VISA/Dankort – (1,39 DKK pr. transaktion)
 • VISA/Visa Electron – (1,50 % af transaktionsbeløbet, dog minimum 0,70 kr. per transaktion)
 • Eurocard/Mastercard – (1,50 % af transaktionsbeløbet, dog minimum 0,70 kr. per transaktion)

Beløbet hæves først på dit kort, når billetterne sendes fra billetexpressen.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

 

3. Levering

Du kan få dine billetter leveret på fire forskellige måder. Til hvert arrangement tilbydes én eller flere muligheder:

 • Via nettet: BILLET-PRINT - leveringsgebyr kr. 0,00
 • Via mobil: BILLET-SMS - leveringsgebyr kr. 0,00
 • Via posten - leveringsgebyr kr. 35,00
 • Via billetkontoret hos arrangøren - leveringsgebyr kr. 0,00.

For at modtage dine billetter skal du have en gyldig emailadresse. Billetter - der ikke modtages via posten - skal du selv udprinte og medbringe til arrangementet.

 

4. Fortrydelsesret

Du har ingen fortrydelsesret når du køber billetter på billetexpressen.dk, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

 

5. Billetten

Billetten er dit adgangsbevis til et arrangement. Den er forsynet med en stregkode og er kun gyldig, når stregkoden er aktiveret.

Stregkoden accepteres kun én gang. Hvis den forsøges scannet ved indgangen mere end en gang, afvises den.

 

6. Refundering

I tilfælde af aflysning er det arrangørens ansvar at sikre refundering af billetprisen. BilletExpressen har ikke noget ansvar for en refundering, men tilstræber at sikre at refunderin-gen gennemføres. Der refunderes IKKE gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger.

 

7. Aflysning

Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres.

Ændringer i program, dato eller delvis gennemførelse m.v. er ikke en aflysning, og billetterne til arrangementet refunderes normalt ikke. Læs evt. information om arrangementet.

 

8. Reklamation

Enhver reklamation, der vedrører selve arrangementet rettes til arrangøren. Reklamationer i forbindelse med billetkøbet bedes rettet til support@billetexpressen.dk.

 

9. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@billetexpressen.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

10. Gebyrer

BilletExpressen formidler billetter mellem arrangører og publikum. BilletExpressens indtjening kommer fra gebyrer på denne service. Alle gebyrer fremgår tydeligt i forbindelse med det enkelte arrangement.

Der findes følgende gebyrer hos BilletExpressen:

 • Billetgebyr – for alle billetter købt via nettet, mobilen, kundeservice eller billetkontor (pr. billet)
 • Postgebyr – forsendelsesgebyr for billetter, der sendes med posten (pr. forsendelse)
 • SMS gebyr – påmindelsesgebyr for påmindelser der sendes som SMS (pr. SMS)
 • Erstatningsgebyr – Servicegebyr for erstatning af mistede/ødelagte billetter (pr. eks-pedition og pr. billet)
 • Kortgebyr – Betalingsgebyr til PBS (pr. transaktion / procentdel af købet)

Der er ikke forsendelsesgebyr ved levering af BILLET-PRINT billetter til din e-mail adresse.

 

10.1. Billetgebyr – for alle billetter

Der betales gebyr for alle billetter udstedt gennem BilletExpressen ApS. Den enkelte arrangør fastlægger størrelsen af det gebyr publikum skal betale.

Gebyret er indeholdt i billetprisen med mindre andet fremgår.

 

10.2. BILLET-PRINT gebyr – GRATIS

Der er ikke forsendelsesgebyr på levering af BILLET-PRINT billetter til din e-mail adresse.

 

10.3. Postgebyr – valgfrit

Hvis du vælger at BilletExpressen skal printe din billet, bliver den sendt hjem til dig med posten. Det koster 35 kr. i forsendelsesgebyr uanset antallet af billetter.

 

10.4. SMS gebyr – valgfrit

Ønsker du at få sendt en BILLET-SMS med en påmindelse om arrangementet, koster det 5,00 kr.

 

10.5. Erstatningsgebyr – når uheldet er ude

Har du mistet eller ødelagt din billet kan BilletExpressen hjælpe dig med en ny billet inden arrangementet. Det koster 75 kr. i ekspeditionsgebyr uanset antal billetter - plus 10 kr. for hver billet, der skal erstattes.

 

11. Forholdet mellem billetkøberen (kunden), arrangøren og BilletExpressen ApS

 • BilletExpressen stiller sit billetsystem til rådighed for arrangøren og kunden.
 • BilletExpressen er udelukkende formidler ved salg af billetter, produkter og ydelser mellem kunden og arrangøren.
 • BilletExpressen kan ikke drages til ansvar for arrangørens arrangementer.
 • Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende, når købet er godkendt og betaling har fundet sted.
 • Du har ingen fortrydelsesret når du køber billetter på billetexpressen.dk, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

 

12. Behandling af personoplysninger

For at du kan indgå aftale med os på billetexpressen.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos BilletExpressen ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og medarbejdere hos BilletExpressen ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Du kan i forbindelse med brug af vore tjenester angive, om du ønsker at modtage nyhedsinformationer eller tilbud. Såfremt du har tilmeldt dig, kan du altid afmelde fremtidige henvendelser ved kontakt til arrangøren og ved at sende en e-mail herom til support@billetexpressen.dk

 

13. Partnerrelationer og links

BilletExpressen indeholder links til andre websites og integrerede sites, men kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af personoplysninger af tredjemand, der eventuelt finder sted på disse sites medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

For arrangører
Billetsalg - tilmelding

Har du brug for billetsalg, tilmelding eller event management. Skal I bruge en løsning i jeres eget brand? Skal det være helt enkelt, eller har I særlige behov? Se hvor nemt I kan komme igang her.

Er du forhindret?
prøv Buymyticket

Hvis du er forhindret i at bruge dine billetter, kan du sælge dem til andre interesserede på buymyticket.dk. Det er helt gratis!

Få de gode nyheder først

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev skal du blot indtaste din email-adresse og tryk Tilmeld: